Skip to main content

"Method Acting is simply what all actors have done while acting well"

- Lee Strasberg
"Growth as an actor and as a human being are synonymous"
- Stella Adler
"The human being who acts is the human being who lives"
- Lee Strasberg

Om kurset

Kurset er åpent for alle.

Mandager.
Kurset er en introduksjon til metoden og fokuserer på sansearbeid og scenearbeid. Gjennom Lee Strasbergs tilnærming til teknikken vil det undervises i avspenningsøvelser og sanseøvelser. I tillegg vil man arbeide med selvvalgte filmscener – teaterscener – monologer – hvor sansearbeidet benyttes konkret i scenene.

I tillegg til å videreføre øvelsene fra begynnerkurset vil det også arbeides med Meisner teknikk og øvelser av Uta Hagen.

Instruktør
Øyvind Frøyland er instruktør og skuespiller-coach og har studert Method Acting i seks år på både New York University og ved Ed Kovens Prof. Workshop. Han har studert med folk som Milos Forman (Amadeus, Gjøkeredet, Hair osv), Marketa Kimbrell (The Pawnbroker) og Ed Kovens, en av grunnleggerne av The Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Frem til 1998 var han bosatt i New York hvor han i mange å drev Northern Lights Theatre, en Off-Broadway Theatre company. Han har også undervist i New York ved flere anledninger. Øyvind Frøyland er rektor ved NSKI Høyskole, hvor han også underviser i Method Acting.

Formålet med kurset:
• Å gi studentene et skuespillerteknisk håndverk.
• Å gi studentene en mulighet til å arbeide kreativt gjennom en prosess.
• Å utfordre studentene til å utvikle seg selv som selvstendige kunstnere samtidig som de jobber med teater – eller filmrollen.
• Å utfordre studentene til å gi slipp på konvensjonelle og klisjeaktige uttrykk og i stedet finne sitt eget uttrykk ved å fokusere på utviklingen av sin egen spesielle stemme.
• Å lære studentene å benytte sin egen erfaring i den kreative prosessen.

Undervisningen
To av Stanislavskis tidligste oppdagelser var viktigheten av konsentrasjon og avspenning for å oppnå en full og hel tilstedeværelse på scenen. Første del av klassen benyttes derfor til slike avspenningsøvelser; pusteøvelser og bioenergetiske øvelser for å gi slipp på fysisk og mentalt stress. Dette er øvelser som studentene kan benytte seg av både på og av scenen – alene eller i grupper.

Deretter fokuseres det på konsentrasjonsøvelser eller såkalte sanseøvelser (sensory exercises). Dette er øvelser som hjelper skuespilleren til å styrke konsentrasjon så vel som å stimulere bruken av de fem sansene; lukt, smak, syn, hørsel og berøring. Øvelsene er med på å hjelpe skuespilleren til å skape den imaginære virkeligheten i scenen eller improvisasjonen, det vi kaller ”de gitte omstendigheter”. Skuespilleren lærer å skape det indre og ytre livet til karakteren og å lytte til og respondere til virkelig tanker.

Andre halvdel av undervisningen benyttes til konkret scenearbeid hvor studentene jobber frem en teater- eller filmscene, i tillegg til en monolog.

Alle scener utforskes først gjennom en improvisasjon, dersom mulig. Improvisasjoner er med på å frigjøre skuespillerens kreativitet og fantasi slik at han kan reagere spontant i en gitt situasjon uten å være tynget av tekst eller arrangement. Personlig, mener jeg slik improvisasjonsarbeid innenfor skuespillerfaget er like viktig som eksperimentering innen for forskning.

Studentene vil i begynnelsen arbeide med enkle, forståelige scener hvor fokuset ligger på å skape den imaginære virkeligheten dramatikeren har beskrevet. Altså en virkelighet de kan tro på. Etter hvert som skuespilleren utvikler seg vil også scene arbeide øke i vanskelighetsgrad.