Påmelding

Høsten 2011

Kurs A: En klasse i uka på kveldstid, (mandag, kl. 17:30 til kl. 21:30)

Rullerende opptak: Begynn når du vil, slutt når du vil.

Gjelder alle kurs: Ved førstegangs påmelding forutsettes det en 3 måneders bindingsperiode. Deretter kan det velges deltagelse måned for måned eller fornyelse av en ny tre måneders periode.

PRISER

Kr. 1600,- pr. mnd.
Rabatt ordning: Ved forhåndsbetaling av to måneder får man en tredje måned gratis. Altså kr. 3200,- for tre måneder.

Avgiften betales forskuddsvis hver måned.

Kurset forutsetter at man jobber hjemme med sine scenepartnere.

Meld deg på ved hjelp av skjemaet under:

  1. (nødvendig)
  2. (gyldig e-post nødvendig)
  3. (nødvendig)
  4. (nødvendig)