Bevegelsesimprovisasjon

Bevegelsesimprovisasjon er en samlet betegnelse på den dansen som ikke er basert på teknikk og trinn og tellinger og prestasjon. Gjennom veiledning får du mulighet til – på en enkel og grei måte å bevege deg ut ifra den du er med dine egne forutsetninger.

Vi gir fokus til de forskjellige kroppsdelene og deretter til de ulike kvalitetene som kroppen kan uttrykke i bevegelse. Dette setter i gang sirkulasjon og pust og åpner opp for den fysiske sansingen av kroppen.

En av grunnpilarene i Method Acting er sansearbeidet (sensememory) hvor vi benytter de sanselige erfaringer og følelser i kroppen bevisst inn i skuespillerarbeidet. Det samme er tilfellet i Bev Imp  – hvor en naturlig bevegelse gir rom for egne impulser som igjen gir liv og troverdighet til rollen og situasjonen. Bevegelsen åpner for inntrykk – impuls og uttrykk.

Bevegelsesimprovisasjon er basert på Gabrielle Roth´s 5 rytmer. Gabrielle har gjennom sitt arbeid utviklet en struktur som favner alle typer av naturlig bevegelsesuttrykk. Rytmer i denne sammenhengen er kvaliteter vi lett kan kjenne igjen i oss selv – flyt – stakkato – kaos – lyrisk og stillhet. Sammen utgjør disse rytmene en bølge av energi i fysisk utfoldelse.

Bevegelsesimprovisasjon er en god støtte for deg som vil studere Method Acting.
Det gir deg økt tillitt til egne erfaringer, større kroppsbevissthet og bedre forutsetninger for å skape ditt eget uttrykk som skuespiller.

Hege Gabrielsen skal veilede i dette. Hun har lang erfaring gjennom å ha jobbet med bevegelse for skuespillerstudenter de siste 16 årene. Hun har utviklet sine egne metoder for å gjøre bevegelse naturlig tilgjengelig for folk som selv opplever at de ikke kan danse.